Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

petak, 23. siječnja 2009.

Sastanak Upravnog odbora

Održana je XIII. sjednica Upravnog odbora Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Razmatrano je financijsko izvješće za prosinac. Raspravljalo se o raspodjeli sredstava Fonda manjina i o radu HNV. Odlučeno je da se uputi protestna nota Ministarstvu za zaštitu manjinskih prava zbog manjkavosti koje su se ispoljile u radu Fonda i mogućih posljedica po manjinske zajednice. Pored toga, članovi su obaviješteni o pripremama za organiziranje Tripundanske večeri.