Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

srijeda, 10. listopada 2001.

Početak građenja mostova

U cilju predstavljanja aktivnosti i programa HGDCG predsjednik Tripo Schubert i dopredsjednik Zoran Nikolić su u listopadu 2001.  posjetili županije i poglavarstva Dubrovnika, Splita i Rijeke, ali glavni zadatak je bio predstaviti se u Zagrebu.Susreti u državnim institucijama Republike Hrvatske organizirani su uz pomoć Generalnog konzula Republike Hrvatske u Kotoru Petra Poljanića, koji je njima i prisustvovao.


Poglavarstvo Grada Zagreba: U kabinetu ondašnjeg gradonačelnika grada Zagreba Milana Bandića razgovorima je prisustvovao savjetnik Stipe Zeba, koji je dobro poznavao prilike u hrvatskim zajednicama van Hrvatske. Dogovoreni su konkretni zadaci: osigurati jedan poslovni prostor u Zagrebu za rad budućeg predstavništva Društva, kao i odmah početi s radom na projektu " Promocija kulturnog nasljeđa Boke u Zagrebu". Također je dogovoreno neka jedno izaslanstvo grada Zagreba uskoro posjeti Hrvate u Boki.

Zoran Nikolić, Boris Maruna, Tripo Schubert, Luka Ciko
 Hrvatska matica iseljenika: Tadašnji ravnatelj HMI Boris Maruna, poznati hrvatski pjesnik, sugerirao je kako HGDCG mora biti nosilac aktivnosti u izradi Zakona o manjinama u Crnoj Gori, napominjući kako taj zakon u svakoj državi predstavlja lakmus indikator za ulazak u europske integracije. Tada je dogovoreno kako će se HMI uključiti u naše programe na polju kulture i kako bi bilo dobro za početak napraviti jedan film o Boki u vidu serijala u produkciji HTV-a.

Hrvatska gospodarska komora: U razgovoru s predsjednikom HGK Nadanom Vidoševićem i njegovim suradnicima dat je akcent na pomoć Hrvatima u Crnoj Gori kroz gospodarske projekte. Dogovorena je izrada CD-a - pregleda populacije Hrvata u Crnoj Gori sa podacima o zanimanju i dr. za potrebe hrvatskih tvrtki koje planiraju otvaranje predstavništava i početak poslova na crnogorskom tržištu. U tome smislu trebalo bi uspostaviti kontakt Udruženja male privrede Crne Gore i Obrtničke komore Hrvatske, gdje bi HGDCG spona između ekonomija dviju država. Za to je potrebna edukacija uz organizaciju seminara, simpozija i namjenskih predavanja o načinu poslovanja sa Hrvatskim tvrtkama ili "kako započeti vlastiti posao". Najvažnije pitanje koje smo dogovorili jest mogućnost otvaranja predstavništva Hrvatske gospodarske komore u Kotoru.

Ministarstvo obrazovanja i športa: Određeni broj završenih srednjoškolaca iz naših krajeva opredjeljivao se za nastavak školovanja na sveučilištima u Hrvatskoj. Biskupija u Kotoru u suradnji s HMI pomagala im je u njihovoj želji za studiranjem u Hrvatskoj. Zato je glavna tema razgovora bila kako usmjeriti sve te tijekove preko HGDCG. Sugovornici iz Ministarstva su bili pomoćnik ministra Butković sa svojim suradnicima koji su sa zadovoljstvom prihvatili našu sugestiju i dogovoreno je neka se sve aktivnosti oko studenata koji žele studirati u Hrvatskoj odvijaju na relaciji HGDCG - HMI .

Ministarstvo vanjskih poslova: U razgovoru s gosp.Prelogom, pomoćnikom ministra za manjine i njegovim suradnicima, dogovoreno je neka se napravi plan aktivnosti do kraja godine i izradi dugoročni program rada Društva koji bi se dostavio njima na razmatranje. Poseban akcent treba staviti na punu angažiranost našeg Društva oko donošenja zakona o pravima manjina u Crnoj Gori.

Ministarstvo kulture: Ministar kulture Antun Vujić sa suradnicima sugerirao je neka sve naše planove i želje usmjeravamo preko HMI i paralelno dostavimo Ministarstvima. Upućeni smo neka sa svojim projektima zajedno nastupamo s Nacionalnom zajednicom Crnogoraca Hrvatske, jer je ona dobro organizirana i ima određeni status u Ministarstvu.

Hrvatska radio televizija: Razgovori su vođeni s direktorom Mirkom Galićem i njegovim suradnicima zaduženim za određene oblasti. Tada je dogovoreno: pojačati signal trećeg programa HTV-a preko odašiljača sv.Ilija u Konavlima, omogućiti gledanost Hrvatske televizije u Bokokotorskom zaljevu, sufinancirati nabavku kartica i receivera, za našu videoteku osigurati snimke serija iz 60-tih godina i kasnije snimljenih u Kotoru i Boki, uraditi određeni broj serijala o Boki i Hrvatima, redovno raditi priloge iz aktivnosti našeg Društva preko ustaljenih emisija "Korijeni" i "Glas Domovine" a također i izravno na oba kanala TV prilozi iz našeg Društva koje bi vodio Studio HTV-a u Dubrovniku, te uraditi i jednu emisiju o HGDCG i aktualnom trenutku Hrvata u Boki i Crnoj Gori, i redovno razmjenjivati aktualne programe s RTVCG.

Susret s Crnogorcima u Zagrebu
Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske: Razgovori su vođeni sa članovima Izvršnog odbora , na čelu sa predsjednikom dr. Radomirom Pavićevićem. Dogovorena je dugoročna suradnja u domenu izdavaštva , razmjene kazališnih predstava i filmskih produkcija i suradnja na polju informatike. Prvi zajednički projekt će biti izdavanje knjige "Život i djelo akademika Vladislava Brajkovića".

Hrvatska bratovština Bokeljska mornarica 809: Bokelji u Zagrebu su okupljeni u ovu Bratovštinu sa zadatkom očuvati tradiciju Bokeljske mornarice i održati kontinuitet Bokeljskih kulturnih manifestacija i crkvenih svetkovina. Susret sa predstavnicima ove Bratovštine je bio prilika upoznati ih s programom našeg rada , pronaći dodirne točke i uspostaviti suradnju.

Ove radne posjete, obavljeni kontakti i postignuti dogovori predstavljali su polazne osnove za razvoj HGDCG, što se u daljnjem radu tijekom svih ovih godina postojanja Društva i potvrdilo.