Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

petak, 10. listopada 2003.

Perast još živi

Knjiga "Perast još živi" autora Tomislava Grgurevića ima 170 stranica, ilustrirana je sa 18 crno bijelih fotografija. Izdavač je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore-Kotor, a tiskana je uz pomoć donacije Naklade Bošković iz Splita, u tiskari Dalmacija papir – Split. Knjiga se može nabaviti u uredu Društva, knjižari „Uliks“, Turističkoj agenciji „Forza Cattaro“ na ulazu u stari grad Kotor (Morska vrata), na otočiću Gospa od Škrpjele i crkvi Sv. Nikola u Perastu. Knjiga je zasnovana na činjenicama i legendama o nastanku Perasta, govori o znamenitostima ovog drevnog gradića i o prilikama koje su karakteristične za današnje doba.