Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

Časopisi

Mjesečnik Hrvatske matice iseljenika
Izdavač:
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATION
Ovdje možete preuzeti sve brojeve časopisa:
http://www.matis.hr/nakladnistvo.php
 Izdavač:
HRVATSKA MATICA ISELJENIKA
CROATIAN HERITAGE FOUNDATION
Hrvatski iseljenički zbornik je serijska publikacija, u tiskanom i elektroničkom obliku, mnogostruke namjene koja analitički prati društvenu i kulturnu zbilju hrvatskoga naroda u domovini i iseljeništvu.
http://www.matis.hr/hrv_iselj_zbornik.php
HRVATSKA MANJINA U REPUBLICI MAKEDONIJI
Makedonsko-hrvatsko društvo sa sjedištem u Bitoli osnovano je 1993. godine pod nazivom "Marko Marulić". Zajednice Hrvata u Republici Makedoniji izdaje časopis “Hrvatska riječ“.


Hrvatski fokus
tjednik za kulturu, znanost i društvena pitanja

 

HRVATSKO ISELJENIŠTVO U SAVEZNOJ REPUBLICI NJEMAČKOJHrvatske udruge i katoličke misije izdaju slijedeća glasila na hrvatskom jeziku:„Glasnik“ (izdavač: Almae Matris Alumni Croaticae-Deutschland e..V.),
„Riječ“ (izdavač: Hrvatska kulturna zajednica Wiesbaden),
„Glasnik HDZ-a“ (izdavač: Koordinacija HDZ-a za Srednju Njemačku),
„Glasnik HDZ-a“ (izdavač: Koordinacija HDZ-a za Sjevernu Njemačku),
„Živa zajednica“ (izdavač: Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj),
„Obavijesti HSK“ (izdavač: Hrvatski svjetski kongres za Njemačku),
„CROtime-Hrvatsko vrijeme“ (izdavač: HKZ Stuttgart),
„Cro-info“ (izdavač: hrvatske udruge iz Karlsruhea),
„Domovina“ (izdavač: Zajednica hrvatske dijaspore, München),
„Prisutnost“ (izdavač: Hrvatska katolička misija Stuttgart),
„Časopis Matice Hrvatske“ ( MH Nordrhein Westfalen),
„Bulletin hrvatske kuće e. V.“ (Hrvatska kuća, Köln, Nordrhein Westfalen),
„Berlinski magazin“ ( izdavač: Željko Matić, Berlin)
„Croativ magazin“ ( izdavač: Koturic/Susak GbR )