Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

petak, 23. lipnja 2006.

Peta godišnja skupština

U Tivtu je 23.6.2006 održana Peta godišnja skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Nakon uvodnog izlaganja predsjednika HGDCG dr. Ivana Ilića, i izvješća predsjednika Verifikacijske komisije, obrazložen je Prijedlog novog Statuta društva, koji je jednoglasno usvojen. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji programskih aktivnosti za 2005., kao i Prijedlog aktivnosti i financijskog plana za 2006.

petak, 16. lipnja 2006.

Barani u Mlecima

Knjigu "Barani u Mlecima" autora dr.sci. Lovorke Čoralić iz Zagreba tiskali su Hrvatsko građansko društvo Crne Gore, podružnica Bar i "Dom i svijet" iz Zagreba. Tiskanje knjige su pomogli: Poglavarstvo grada Zadra, Ured za kulturu i Županija grada Zadra, Ministarstvo kulture i Ministarstvo manjina Crne Gore. Ova knjiga nastala je u sklopu višegodišnjih istraživanja hrvatsko-talijanskih, ponajprije hrvatsko-mletačkih povijesnih i kulturnih veza i prožimanja od strane autora dr.sc. Lovorke Čoralić. Proučavajući obilje raznovrsne građe iz arhiva i knjižnica neprijeporno važna sastavnica u sklopu tih istraživanja bile su hrvatske migracije u Mletke, te povijest pojedinih hrvatskih zavičajnih skupina u gradu na Lagunama. Najvažnije mjesto među njima nesporno imaju hrvatske iseljeničke skupine zavičajem s područja od Boke kotorske do grada Bara, koje su svojom brojnošću, ugledom i prepoznatljivim obilježjima pridonosile općem ugledu i priznanju hrvatske dijaspore u Mlecima tijekom dugoga niza prošlih stoljeća.