Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

ponedjeljak, 12. prosinca 2005.

Život i djelo Vladislava Brajkovića

Knjige "Život i djelo Vladislava Brajkovića" I i II priredili su Dario Musić i Jovica Martinović. Za izdavanje su zaslužni: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske-Zagreb, Hrvatsko građansko društvo Crne Gore-Kotor i Bokeljska mornarica Kotor. Glavni i odgovorni urednik je Radomir Pavićević, a knjiga je tiskana u Skaner studiju iz Zagreba. Prva knjiga izlazi 2003. godine i promovirana je u Zagrebu i Perastu a druga knjiga 2004.god. i promovirana je u Zagrebu. Tekstovi u knjigama obuhvaćaju niz radova prof.dr. Vladislava Brajkovića u njihovom integralnom obliku, kako su ranije objavljivani u pojedinim publikacijama, i tekstovi posvećeni njegovom životu i djelu. Izvorni tekstovi prof.Brajkovića govore o raznim pravnim pitanjima, uglavnom vezanim za pomorsko pravo, i imaju nesumnjivo znanstveno i nastavno značenje. Upravo njihovim čitanjem moguće je na neposredan način steći uvid u način rada, razmišljanja , metodologiju i tematiku kojom se kroz dugi niz godina bavio, ne samo profesor Brajković, nego i mnogi njegovi suvremenici u području pomorskog i općeprometnog prava. Neki tekstovi uz to imaju izuzetno kulturno i povijesno značenje, s obzirom da se radi o slikovitim zapisima prošlih vremena.