Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

petak, 23. lipnja 2006.

Peta godišnja skupština

U Tivtu je 23.6.2006 održana Peta godišnja skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore. Nakon uvodnog izlaganja predsjednika HGDCG dr. Ivana Ilića, i izvješća predsjednika Verifikacijske komisije, obrazložen je Prijedlog novog Statuta društva, koji je jednoglasno usvojen. Usvojeno je i Izvješće o realizaciji programskih aktivnosti za 2005., kao i Prijedlog aktivnosti i financijskog plana za 2006.
Kako je ispred Odbora za pravna pitanja Predsjedništva HGDCG obrazložila Selma Krstović, u Statutu, kao aktu u kojem se uređuju odnosi u organizaciji i načinu funkcionisanja Društva, posebno kada je u pitanju Društvo kao NVO sa većim brojem članstva i sa djelatnošću koja zahtijeva stalnu aktivnost i kontinuitet u radu, nameće se potreba, bilo da je u pitanju zakonsko usaglašavanje ili zahtjevi iz same prirode djelatnosti, da se u Statutu izvrše određene dorade, izmjene ili dopune.Tijekom petogodišnjeg rada Društva, odnosno petogodišnjeg iskustva u djelovanju ove nevladine organizacije, svakako da su se ovakve potrebe ukazivale, iz tog razloga je sada urađen prijedlog jednog cjelovitog teksta Statuta.Ono što je novina u odnosu na prethodni Statut jeste nov način organizacije Skupštine Društva kao najznačajnijeg organa, čija se funkcija kao predstavničkog organa sada definirala na način da ovaj organ radi na principu izabranih članova preko Podružnica, po jedan predstavnik na deset članova Drustva, što je karakteristično za NVO koje imaju veći broj članstva.Organizacija Savjeta Podružnica, Upravnog odbora, Nadzornog odbora, kao organa Društva sadržajnije su opredijeljena i definisana u svojim nadležnostima.Statut također bolje definira sustav kontrolne funkcije rada Društva, pa je kroz mogućnost praćenja rada određenim organima dato ovlaštenje da pokreću pitanje odgovornosti, kako Predsjednika Društva tako i izabranih članova u tijelima Društva.Određeni pojmovi u tekstu su terminološki izmijenjeni i usklađeni sa zakonskim opredjeljenjima, izvrsene određene izmjene u organizaciji i načinu rada organa a sve u cilju bolje formulacije i definiranja određenih pitanja u skladu sa demokratskim principima društva uopće, pa ga zato takvog i predlažemo na usvajanje, navodi se u obrazloženju.

Nema komentara: