Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

četvrtak, 12. travnja 2007.

Bokeški ljetopis

Prvi broj almanaha Bokeški ljetopis tiskan je 2005, a drugi 2007. Bokeški ljetopis ima dva dijela: u prvomu, koji obuhvaća nešto više od polovice tiska, govori se o sadašnjem trenutku u Crnoj Gori i djelovanju Hrvata u aktualnim demokratskim, ekonomsko-socijalnim i kulturnim uvjetima. Dani su znanstveni i kulturni radovi autora iz redova naše zajednice. Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na zaštiti i održavanju spomenika kulture i prirodnih ljepota, upućujući na njihovu vrijednost u kontekstu turističke valorizacije i ostalih grana regionalne i nacionalne privrede. Afirmira se književnost, publicistika, tisak... a predmet zanimanja je i film, televizija, slikarstvo. Cilj je promicati one kulturne vrijednosti kojima se posebna pažnja posvećuje u svim europskim zemljama. Teme su birane u skladu sa zanimanjem Hrvata na ovim prostorima, ali je uvažen i interes ostalih čitatelja.
U drugom dijelu Bokeškog ljetopisa, objavljeni su radovi uglednih povjesničara, osobito onih koji su objavili knjige i rasprave o našoj tisućljetnoj povijesti. Mnogi od njih, poput don Ive Stjepčevića, don Antona Miloševića, don Nike Lukovića, Antona Dabinovića, don Gracije Brajkovića… temeljito su se bavili prošlošću Boke i time, još za života, stekli velik ugled i izvan granica naše domovine. Velik dio ranije napisanoga i sad je višestruko zanimljiv široj čitateljskoj publici, a ta djela mogu djelovati edukativno na mlađe generacije.
Konačno, ovim projektom smo htjeli sačuvati živo sjećanja na naše korijene, na ostavštinu naših predaka i pisanu riječ o njoj, kako bi nas te vrijednosti nadahnjivale sačuvati svoj identitet i učvršćivati ugled zemlje u kojoj živimo kao moderne europske multinacionalne i multikulturne države.
Izdavači godišnjaka Bokeški ljetopis su Hrvatsko građansko društvo Crne Gore i grad Omiš. Glavni urednik je bio pok.Tomo Grgurević. Tehnički urednik je Dario Musić, recenzent Jovan J. Martinović, a lektor prof. Ivo Herenčić. Članovi redakcije su Jovan J. Martinović, Tripo Schubert, Dario Musić i Joško Katelan.
Dario Musić