Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

utorak, 29. ožujka 2011.

Posjeta Fondu za manjine

Direktor Fonda za manjine, gospodin Safet Kurtagić, primio je predstavnike HGD CG, Tripa Schuberta, tajnika i Danijelu Vulović, člana Upravnog odbora. Svrha posjete je bila upoznavanje sa radom Fonda, problemima koji su nastali oko prošlogodišnje raspodjele sredstava manjinskim zajednicama u Crnoj Gori, kao i kriterijumima za apliciranje projekata na konkurse za raspodjelu sredstava.

 
Pored toga, dogovoreno je da se Društvo obrati Fondu zvaničnim Zahtjevom za uvid u dokumentaciju vezanu za projekte udruga hrvatske manjine, posebno u svezi izvješća o realiziranim projektima i utrošku sredstava, a sve u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.