Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

subota, 15. prosinca 2001.

Prva izborna skupština

Prva Izborna skupština Hrvatskog građanskog društva Crne Gore održana je u Kotoru 15.prosinca 2001. Osim Hrvata, članova Društva, bili su nazočni mnogi gosti, predstavnici državnih, vladinih i nevladinih udruga Republike Crne Gore i Republike Hrvatske. U uvodnom izlaganju na Izbornoj skupštini, kao i poslije u raspravi, istaknuto je da Hrvati moraju očuvati sve elemente etničke samobitnosti kako bi opstali na ovim prostorima. Ovo je nemoguće ostvariti, rečeno je na skupštini, bez institucionalne potpore države Crne Gore i većinskog crnogorskog naroda, a isto tako i bez podrške države matičnog naroda- Republike Hrvatske.

D.Musić, M.Brainović, Z. Nikolić, S.Krstović, J.Andrić,
Lj.Dragičević,E.Starović, D.Kojan, T.Schubert, S. Marović  
 Posebna pozornost na izbornoj skupštini Hrvatskog građanskog društva Crne Gore bila je posvećena prioritetnim zadaćama u idućem razdoblju. Konstantirano je da Hrvati u Crnoj Gori moraju sudjelovati pri rješavanju brojnih i odgovornih zadaća na putu Crne Gore u budućnost. Na Izbornoj skupštini usvojen je Program rada za 2002., financijski plan i dopuna Statuta Društva.Tajnim glasovanjem izabran je Upravni odbor od deset članova: Dario Musić, dr Edita Starović,Vedran Milošević,Petar Janović,Ljerka Dragičević,Jakša Andrić,Slavko Marović,Zoran Nikolić,Selma Krstović i dr.Nada Marković. Članovi Nadzornog odbora: Ivica Božinović predsjednik, Dijana Kojan i Davor Biskupović. Za Predsjednika Društva i Upravnog Odbora izabran je Tripo Schubert a za predsjednika Skupštine Antun Dender.