Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

subota, 1. ožujka 2003.

Druga godišnja skupština

Generalni konzul RH Petar Poljanić pozdravlja skup
Druga redovna godišnja Skupština Društva održana je 1.ožujka 2003. u Tivtu. u prepunoj dvorani Centra za kulturu u Tivtu u nazočnosti visokih uzvanica iz Crne Gore i Republike Hrvatske. Predsjednik Tripo Schubert u svom obraćanju prisutnima podnio je izvješće o radu Društva između dvije Skupštine. Na Skupštini je promoviran Hrvatski glasnik, prva publikacija Hrvata koji žive na teritoriji Crne Gore. Donosi se odluka o formiranju Podružnica i imenovanju povjerenika u većim mjestima, postavljanju povjerenika za Hrvatsku. HGDCG preuzima obvezu oko organiziranog upisa srednjoškolaca na fakultete u Hrvatsku koji se ranije odvijao individualno preko pojedinih svećenika kotorske Biskupije. Istaknuta je aktivnost Društva oko pripreme zakona o zaštiti ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Data je podrška i istaknut značaj osnutka političke stranke Hrvatske građanske inicijative u Tivtu. Donesena je odluka o manjim izmjenama i dopunama Statuta s ciljem poboljšanja organizacije rada. Utvrđeno je formiranje podružnica kao temeljnih organizacijskih dijelova Društva i to ponajprije u Kotoru,Tivtu,Herceg Novom , Budvi, Baru i Podgorici. Predloženo je da se Skupština održava svaki put u drugom gradu, što bi bila moralna podrška i poticaj aktivnosti Hrvata koji žive u tom gradu. Izmjenjen je mandat Skupštine , čime je dobila drugačiji značaj. Ukinuta je funkcija Predsjednika i uvedena funkcija predsjedavajućeg, koji je iz grada gdje se Skupština održava.
Uvedeno je Predsjedništvo kao novi organ Skupštine koje će biti manje operativno tijelo od pet članova. Skupština potvrđuje izbor članova Predsjedništva, kojeg predlaže Upravni odbor. Članovi Predsjedništva međusobno biraju predsjednika s jednogodišnjim mandatom. Predsjednik predsjedništva je u isto vrijeme i predsjednik Društva. Uveden je i novi način konstituiranja Upravnog odbora kojeg čine predsjednici Upravnih odbora podružnica i svi povjerenici.. To je u biti ”mala skupština Društva” jer je njegov sastav skup predstavnika iz svih krajeva u kojima su Hrvati organizirani. Ovaj Upravni odbor donosi važne akte Društva i sastaje se najmanje jedanput u šest mjeseci. Na prijedlog Upravnog odbora Skupština je prihvatila prijedlog novih članova Predsjedništva. Izabrani su Tripo Schubert, Dario Musić i Milenko Pasinović iz Kotora i Andrija Krstović i Albin Polak iz Tivta.