Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

subota, 1. srpnja 2006.

Nedosanjana Boka

Knjiga "Nedosanjana Boka Frana Alfirevića i Viktora Vide" autorice Dubravke Raffaelli sadrži prisjećanja autoričinih susreta sa Bokom, ljepotama, prošlošću. Svoju impresiju vezala je poezijom i prozom Alfirevića i Vide. Spoj mirisa, zvukova i boja koje samo u Boki pod mjesečinom možete doživjeti, čitatelju pruža emotivan doživljaj, ekstazu i katarzu. Nakladnik je Hrvatsko građansko društvo Crne Gore-Kotor.