Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

ponedjeljak, 13. lipnja 2011.

CRNVO traži obezbjeđivanje sigurnog izvor financiranja

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), čiji je član HGD CG, u okviru Savjeta za suradnju Vlade i civilnog sektora, tražio je da se obezbijedi siguran izvor financiranja civilnog sektora. 
U prijedlogu Zakona o nevladinim organizacijama, koji će u budžetskom periodu uticati na položaj i funkcioniranje NVO u Crnoj Gori, predviđena je i financijska podrška iz budžeta projektima i programima od javnog interesa. CRNVO je tražio da se u budžetu obezbijede sredstva u visini od 0,8 do 1 odsto od ukupnih financijskih sredstava budžeta.