Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

četvrtak, 30. lipnja 2011.

Transparentnost rada NVO

Centar za razvoj nevladinih organizacija priprema publikaciju "Godišnjeg finansijskog izvještaja organizacija civilnog društva u Crnoj Gori za 2010. godinu" u suradnji sa TASCO projektom - tehnička podrška organizacijama civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Turskoj. 

HGD CG je dobila poziv da učestvuje u izradi ove publikacije. Dostavljeni su im relevantni podaci o financijskom poslovanju Društva, čime smo doprinijeli transparentnosti rada civilnog društva u Crnoj Gori.