Hrvatsko građansko društvo Crne Gore

petak, 2. rujna 2011.

Izvješće sa sastanka Uređivačkog odbora Hrvatskog glasnika

Članovi Uređivačkog odbora obavili su analizu Glasnika br. 75/76 i dogovorili okvir tema za sljedeći broj, koji bi trebao izići iz tiska do 17. listopada. Do kraja godine planira se još jedan broj, ukoliko financijske mogućnosti dozvole. Predloženo je Upravnom odboru Društva povećanje cijene Glasnika od Nove godine na 2,00 eura, kao i usklađivanje pretplata.

Nema komentara:

Objavi komentar